تاریخ: ۶ الی ۸ آذرماه ۱۴۰۱

مکان: تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

برنامه

روز اول

پنل: تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

مذاکره رو در رو

پنل: اسپا و دهکده های سلامت

نمایشگاه جانبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روز دوم

رویداد تی استارز

مراسم رسمی

نمایشگاه جانبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روز سوم

پنل: گردشگری سلامت

پنل: طب سنتی / جایگزین و محصولات ارگانیگ

نمایشگاه جانبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سخنرانان

 

 
 
 

دکتر مهدی کریمی

رئیس شورای سیاستگداری

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

دکتر محمدعلی محسنی بندپی

رئیس

ششمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی

مجید زنگوئی

دبیرکل

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

آندریا بوورو

رئیس

سازمان جهانی اسپا

حامیان و اسپانسرها

برگزارکنندگان
همکاران و حامیان معنوی
اسپانسرهای طلائی
اسپانسرهای نقره ای
حامیان رسانه ای