پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

لزوم هم افزایی کشورهای اسلامی در حوزه سلامت و گردشگری سلامت

2021-04-27 - 13:06 سپهر علیمحمدی

لزوم هم افزایی کشورهای اسلامی در حوزه سلامت و گردشگری سلامت


دکتر وحید مجروح وزیر صحت عامه افغانستان و رئیس مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی را فرصتی مغتنم جهت معرفی ظرفیت های تخصصی حوزه سلامت کشورهای اسلامی عنوان نموده و این گونه رویدادها را در توسعه ارتباطات و تعاملات بین المللی مهم ارزیابی نمود. ایشان از آمادگی کشور افغانستان در توسعه مناسبات بین المللی حوزه سلامت با سایر کشورهای اسلامی در بخشهایی منجمله آموزش، خدمات درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و فراوری گیاهان دارویی خبر داد و ابراز امیدواری نمود این رویداد فرصت مذاکرات موثر تجاری در موضوعات مورد نظر را فراهم آورد.ایشان از کلیه فعالان سلامت و گردشگری سلامت کشورها جهت حضور موثر در این رویداد دعوت نمود.