پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

نوآوری حلقه مفقوده توسعه صنعت گردشگری سلامت

2021-04-25 - 17:18 سپهر علیمحمدی

دکتر فرید نجفی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی « نوآوری و فناوری های نوین »را به عنوان یکی از حلقه های مفقوده صنعت گردشگری سلامت کشورهای اسلامی ارزیابی نموده و ابراز امیدواری نمود تمرکز براهمیت نوآوری و فناوری در پنجمین دوره این رویداد بین المللی مقدمات برنامه ریزیهای منسجم و همکاری های راهبردی کشورها در این خصوص را موجب گردد. ایشان ضمن اعلام برگزاری« دومین رویداد بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در استارت آپ های سلامت و گردشگری سلامت» در حاشیه کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی، این رویداد را فرصتی مغتنم جهت تعریف همکاری های راهبردی بخشهای سرمایه گذاری و فعالان حوزه سلامت و گردشگری سلامت با استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین این حوزه دانست.