پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

جریان سازی های بین المللی ابزاری مهم در توسعه تعاملات اقتصادی

2021-04-24 - 15:00 سپهر علیمحمدی

دكتر سيد يحيي اخلاقي معاون محترم دبيركل سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)جریان سازی های اقتصادی در بخشهای سلامت و گردشگری سلامت را ابزاری مهم در توسعه تعاملات بین المللی عنوان نموده و نقش سازمان اقتصادی اکو در توسعه روابط تجاری کشورهای عضو را نقشی راهبردی توصیف نمود. ایشان کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی را به عنوان یکی از رویدادهای موثر در شبکه سازی های اقتصادی حوزه گردشگری سلامت برشمرده و ابراز امیدواری نمود این رویداد موجبات تعاملات گسترده تر کشورها در این حوزه مهم و تاثیر گذار رافراهم آورد.