پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

به همکاری با ایران و سایر کشورهای اسلامی افتخار میکنیم

2021-04-23 - 18:18 سپهر علیمحمدی

دکتر توفیق یازان رئیس فدراسیون گردشگری سلامت ترکیه:
همکاری بین ترکیه و ایران در زمینه گردشگری سلامت با همکاری و مشارکت نمایندگان ترکیه در کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی برای مدت طولانی ادامه داشته است.
“ما به همکاری های مشترک بین ترکیه ، ایران و دیگر کشورهای اسلامی مفتخرهستیم وضمن اعلام حمایت همه جانبه از برگزاری این رویداد بین المللی امیدواریم فرصت شرکت و سازماندهی های لازم طبق برنامه ریزی های انجام شده فراهم گردد .
ما مشتاقانه منتظر برگزاری پنجمین کنگره بین المللی سلامت هستیم و معتقدیم که پشتیبانی متقابل ما به ایران و ترکیه امکان می دهد تا رویدادهایی را در زمینه گردشگری سلامت در بالاترین سطح سازماندهی نمایند.