پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

اتاق بازرگانی ایران حامی بخشهای خصوصی حوزه سلامت

2021-04-22 - 21:54 سپهر علیمحمدی

با توجه به ظرفیت های بی بدیل کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری سلامت اعم از گردشگری پزشکی، تندرستی و طبیعت درمانی و همچنین نظر به نقش و جایگاه کشور ما در سطح کشورهای اسلامی به لحاظ قدرت ارائه خدمات سلامت، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در راستای حمایت از بخش خصوصی برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها در پنجمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی نقشی همراه، سازنده و حامی را در جهت گسترش تعاملات بین المللی به درستی ایفا خواهد نمود.
امید که با همیاری و هم اندیشی فعالان این حوزه گامی بلند در جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری سلامت کشور برداشته شود.

علی اکبر عبدالملکی
پنجمین رئيس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران