پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

اعتباربخشی به عنوان يك نيروي محرکه جهت ارتقاي کیفیت خدمات و توسعه كسب و كار در گردشگری پزشکی

2021-04-22 - 17:19 سپهر علیمحمدی

بیمارانی كه در جستجوي خدمات درماني در کشورهای اسلامی و همچنین سراسر جهان هستند باید معيارهايي را جهت ارزيابي مركز درماني مقصد در نظر بگيرند كه اين معيارها معمولا شامل پایبندی ارائه دهنده خدمات پزشکی به اخلاق، کیفیت خدمات،‌ درک نیازهای خدمات و همچنين اطمينان از تداوم مراقبت مي باشد؛ «تداوم مراقبت» با آماده سازی بیمار جهت پذيرش در مركز درماني آغاز مي شود و پس از ترخیص بیمار نيز به پايان نمي رسد.

اعتباربخشی فرایندی است که طي آن كارشناسان و متخصصان خارجی وضعیت بیمارستان یا کلینیک را ارزيابي مي كنند تا از استقرار کیفیت خدمات،‌ ایمنی بیمار و سایر استانداردهای قابل اجرا و بهبود خدمات باليني و غیر بالینی ارائه شده به بیماران، همراهان و همچنین تقویت توسعه فعاليت هاي كسب و كار و حمایت از فعالیتهای بازاریابی اطمينان حاصل كنند.

شركت اعتباربخشي بين المللي Temos که در سال 2010 تأسیس شده است به بیمارستان ها، کلینیک ها و شركت هاي تسهيلگر گردشگري سلامت کمک می کند تا به بالاترین سطح عملکرد خود برای ارائه بهترین کیفیت به بیماران داخلی و بين الملل دست پيدا کنند.

شركت اعتباربخشي بين المللي Temos با همكاري و مشاركت با مراكز ارائه دهنده خدمات پايه هاي نوآوري را در مراكز همكار تقويت مي كند و از رویکرد «يك استاندارد براي همه» نسبت به اعتباربخشی اجتناب مي كند. با بهره گيري از شناخت بالا نسبت به استانداردهاي جهاني كيفيت و آگاهي كامل به تفاوت هاي فرهنگي و تاكيد ويژه بر شناخت انتظارات و تجربه بیمار، اين شركت در راستاي ارتقاي استانداردهای بالینی، بهبود نتایج بالینی و غیر بالینی و همچنین ایمنی بیمار گام بر مي دارد و در نهايت در تلاش است تا بتواند هزینه های ناشي از پائين بودن رضایت کلی مشتریان را کاهش دهد.

در آگوست 2021 ، Temos International با همکاری نماینده منطقه ای خود در ایران، شركت سریر سلامت مهام و مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) در قالب آكادمي تموس و همچنين سيستم آموزش مستمر و حرفه اي مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی،‌ یک کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان «نقش مدیریت کیفیت و اعتباربخشی در گردشگری پزشکی» برگزار کرد. این رویداد اولین سری از رویدادهایی بود که برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه بین شرکت کنندگان و گسترش گردشگری پزشکی در کشورهای اسلامی برنامه ریزی شده بود.

برای همه شرکت کنندگان در «پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت برای کشورهای اسلامی» يک رویداد بزرگ و موفق آرزو می کنم.

با بهترین آرزوها،

دکتر کلودیا میکا

مدیر عامل شركت بين المللي اعتباربخشي Temos