پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی با حمایت وزارتخانه ها و تشکل های بین المللی فعال در حوزه سلامت و گردشگری سلامت در شهر تهران برگزار می گردد .

کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی تاثیر گذارترین بسترتعاملات تجاری حوزه گردشگری سلامت

2021-04-20 - 17:20 سپهر علیمحمدی

النارا جبارووا ، مدیر آژانس گردشگری “سفر من” از برگزاری دومین نشست همکاری های تجاری حوزه سلامت و گردشگری سلامت آذربایجان و کشورهای اسلامی در حاشیه پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی ، خبر داد.
النارا جبارووا تأکید کرد که پنجمین کنگره بین المللی بهداشت کشورهای اسلامی تأثیرگذارترین بستر تجاری در منطقه برای ایجاد همکاری بین المللی در زمینه بهداشت ، ورزش و سایر شاخه های گردشگری است.
وی گفت روابط بین آذربایجان و کشورهای اسلامی در همه زمینه ها ، از جمله گردشگری و گردشگری سلامت ، به طور پویا در حال توسعه است و این رویداد به همکاری چند جانبه و روابط تجاری در بسیاری از زمینه های گردشگری کمک می کند و من خوشحالم که وظیفه تهیه رویدادی را بر عهده دارم که صفحه جدیدی را در توسعه روابط چند جانبه در حوزه گردشگری باز می کند.