پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

عنوان صفحه: کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

۱. مارکتینگ و برندینگ در توریسم سلامت (ادامه)

2. رویداد آنلاین در زمینه معرفی ظرفیت ها و تخصص های هند ، پاکستان ، ترکیه و ایران در زمینه باروری گردشگری پزشکی (ادامه)