پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

عنوان صفحه: پنل تخصصی طب سنتی و فراورده های طبیعی

مخاطبین: پزشکان و متخصصین و فعالان حوزه طب سنتی، داروهای گیاهی، وگیاهان دارویی وفراورده های طبیعی
محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

زمان برگزاری: ۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۰ الی ۱۲امروزه علوم پزشکی در مواجهه با مسائل و چالشهای جدید در حوزه های بهداشت ، درمان وسلامت وهمچنین به جهت تحولات فرهنگی، وتغییر الگوهای رفتاری وتغذیه ای، الگوریتم های شیوع وابتلاء بیماری ها دستخوش تحولات اساسی شده است. بادرنظرگرفتن این امر مهم، وباتوجه به پیشینه عمیق فرهنگی وتاریخچه کهن کشورهای اسلامی در حوزه طب وحکمت، رویکرد مردم به سمت استفاده از روشهای درمانی ساده ، کم هزینه وموثر طب سنتی (به عنوان طب کل نگر و مکمل) بجای روش های درمانی طب نوین تغییر یافته است.
مطالعات متعدد تطبیقی در بسیاری از مناطق جهان ومنطقه گویای آن است که بیش از 80 درصد مردم، به استفاده توام از خدمات پزشکی مدرن وطب سنتی وبومی (طب تلفیقی) گرایش دارند.کارشناسان این حوزه تخصصی با توجه به نیازها، بایدها و نبایدها و همچنین چالشهای پیش رو در محورهای ذیل به بحث و گفتگو خواهند پرداخت:

 • جایگاه طب سنتی ومکمل درایران و جهان (سیرتاریخی وتحولات قرن معاصرطب سنتی)
 • نقش طب تلفیقی در ارتقاء سلامت جامعه (بارویکرد درمان توام طب سنتی و نوین )
 • راهکارهای توسعه کشت وبسته بندی گیاهان دارویی
 • راهکارهای توسعه صنایع هایتک دارویی گیاهی وفراورده های طبیعی (داروسازی سنتی)
 • جایگاه طب سنتی در توسعه گردشگری سلامت وطبیعت درمانی وتندرستی
  -نقش مراکز تخصصی طب سنتی (سلامتکده ها ودرمانگاه های طب سنتی دارای
  IPD)
  در ارایه خدمات استاندارد طب سنتی به بیماران بین الملل