پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

عنوان صفحه: نمایشگاه

درباره نمایشگاه

نمایشگاه جانبی کنگره همواره مورد توجه فعالان حوزه گردشگری و سلامت قرار گرفته و فرصت معرفی حرفه ای خدمات و محصولات شرکت های مطرح و فعالان کلیدی حوزه سلامت و گردشگری سلامت را فراهم می آورد.با توجه به شرایط ویژه ناشی از پاندمی در این دوره از رویداد علاوه بر امکان مشارکت در نمایشگاه حضوری فرصت حضور و مشارکت فعالان سلامت در نمایشگاه مجازی نیز فراهم گردیده است.بدین منظور علاقه مندان به مشارکت در پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی می توانند نسبت به مشارکت حضوری و مجازی به صورت همزمان اقدام نموده و یا با انتخاب نمایشگاه مجازی نسبت به معرفی خدمات و محصولات خود در فضای مجازی رویداد اقدام نمایند.
برگزار کنندگان با رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی سعی خواهند نمود شرایطی ایمن برای حضور و مشارکت موثر شما در این رویداد بین المللی فراهم آورند.


نقشه نمایشگاه حضوری