پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی

عنوان صفحه: محل برگزاری

محل برگزاری پنجمین کنگره بین المللی سلامت کشور های اسلامی : ایران، تهران، خیابان ولیعصر، جام جم ، مرکز همایش های بین المللی صداوسیما